Valt het doek voor KV Oostende?

In een mededeling op de officiële website van reeksgenoot KV Oostelde meldt de tijdelijke bewindvoerder Werner Van Oosterwijck dat de overname van de club door Apex Capital Global van de baan is.

Omwille van dit gegeven wordt het voor KVO onmogelijk om vrijdagnamiddag via het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-Sar) een licentie te behalen.

Het grootste struikelblok bleek het feit dat er geen akkoord uit de bus kwam i.v.m. de overname van de aandelen van eigenaar Paul Conway.

Behoudens een mirakel in de volgende twee dagen valt hiermee het doek voor KV Oostende als profclub. Vermoedelijk zal er een doorstart op een lager niveau nopdig zijn om (prof)voetbal in Oostende in de toekomst mogelijk te houden.